Tietoa Hoofin-palvelusta

Käyttöehdot

Hoofin-palvelun käyttöehdot

Hoofin on Sharetribe-ohjelmistoa hyödyntävä verkkopalvelu. Alla olevat Sharetriben yleiset käyttöehdot koskevat myös Hoofin-palvelua.

Palvelun käyttö

Maksutapahtumat tulee suorittaa Hoofin alustalla, eikä muita maksutapoja tule hyväksyä. Käyttöehtojen vastaisista maksutavoista käyttäjätili voidaan poistaa. Hoofin ei voi turvata alustan ulkopuolisia maksuja, eikä täten ole vastuussa niiden onnistumisesta tai turvallisuudesta.

Oikeudet sisältöön

Käyttäjillä on itsellään oikeus tekstiin, kuviin ja muuhun sisältöön, jonka he tuottavat palveluun. He sallivat muiden käyttää sisältöä palvelun luonteen mukaisesti ja sallivat palvelun ylläpitäjän arkistoida tietoa ja tehdä siihen palvelun ja tutkimuksen kannalta tarpeellisia muutoksia, mutta eivät siirrä muita oikeuksia ellei erikseen toisin sovita. Vastuu sisällöstä on käyttäjällä, joka sen on palveluun tuottanut. Palvelun ylläpitäjä voi vapaasti poistaa palvelusta sisältöä.

Ei takuuta

Palvelun toimivuudesta ei anneta takuita. Käyttäjän tulee itse arvioida palvelussa tekemiensä toimien järkevyys ja turvallisuus sekä muiden käyttäjien luotettavuus. Palvelun ylläpitäjä ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen palvelun käyttäjille aiheutuneista vahingoista. Käyttäjä ei saa tallettaa palveluun mitään tietoa tai sisältöä olettaen sen varmasti säilyvän palvelussa.

Hoofin toimii ostajien ja myyjien yhdistäjänä ja Stripe maksuvälityspalvelun mahdollistajana, mutta ei vastaa tuotteen sopivuudesta, kunnosta, palautuksesta tai muusta vastaavasta.

Käyttäjän poistaminen

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjä Hoofinista ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa palveluun ilman erityistä syytä ja ilman korvausvelvollisuutta.

Sovellettava laki

Ellei jostain pakottavasta laista muuta johdu, palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Yrityksen myymien käytettyjen tuotteiden kohdalla sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä (AVL 79a ja f §). 

Palvelumaksu

Myydyn tuotteen hinnasta pidätetään palvelumaksua 10% tai minimissään 2€.